Skip to main content

08-01-18 Vlooien of vechten?

Eric de Blok over natuurlijk samenspel

Op 8 januari opende Forzes het jaar met een Open Netwerk Bijeenkomst waar klanten, vrienden en netwerkgenoten met Eric de Blok -psycholoog, zoöloog en bedrijfskundige- in gesprek gingen over zijn 12 thema's van natuurlijk samenspel.

Assessment centers

Soms is het nodig om zo objectief mogelijk vast te stellen in hoeverre mensen voldoen aan de eisen en wensen die horen bij hun (toekomstige) rol of functie. Over welke eigenschappen en competenties beschikken zittende of te selecteren mensen? In hoeverre zijn die ontwikkelbaar? Welke persoonlijkheid of drijfveren brengen ze mee? 

Met Erica Gasseling en Frank Goijarts beschikt Forzes over (zeer) ervaren adviseurs op het gebied van assessment centers: selectie, ontwikkelingsgericht en loopbaan oriëntatie. 

Waarderend beoordelen

Forzes gelooft in de juiste persoon op de juiste plek. Daarbij kiezen we voor waarderend beoordelen.  Op het gebied van individuele ontwikkeling kijken we naar wat iemand aan kwaliteit in huis heeft, wat belemmert en wat toegevoegd zou kunnen worden. Kortom: we brengen talenten en behoeften in kaart zodat u en uw medewerker weten wat nodig is om het beste naar voren te laten komen.  

We denken mee bij de volgende vragen:

 • Wat kunnen we doen om iemands potentieel blijvend inzetbaar te maken?
 • Hoe kunnen we onze medewerker(s) blijvend motiveren?
 • Is deze medewerker echt geschikt voor de rol of functie die wij op het oog hebben?
 • Hoe krijgen we zicht op iemands doorgroeimogelijkheden?
 • Klopt de eigen ontwikkelingsvraag van de medewerker?
 • Op welke competenties dient de coaching zich te richten?
 • Teamontwikkeling: wat is er aan potentieel aanwezig, wat maakt dat het werkt zoals het werkt. We plaatsten dit in het grotere geheel.

Onze aanpak blinkt uit in:

Onderscheidend vermogen, persoonlijk, laagdrempelig, to-the-point, maatwerk, veilig en verantwoord. Frank en Erica verzorgen assessments voor allerlei niveaus en functies. Online of op locatie. Ze hebben ruime ervaring in het werken met raden van bestuur, raden van toezicht of directieteams.

Voor vragen: neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  +31 619 604 831

 

Betonrot?

De meeste organisaties waar ik als adviseur kom besteden aandacht aan duurzame inzetbaarheid. Probleempje: vrijwel iedereen focust op vernieuwing maar niemand kiest voor het oplossen van écht achterstallig onderhoud.

Coronamoeheid: te veel veranderen kruipt onder je huid

“Wat ben je geïrriteerd”, zei mijn vrouw toen we met Pasen onderweg waren naar ons tweede thuis. “Hoezo geïrriteerd”, gaf ik net iets te snibbig terug. Ineens realiseerde ik me dat de coronacrisis kennelijk onder mijn huid was gekropen. 

Decos : interim operationeel directeur

Vanuit haar bijzondere kantoor in Noordwijk levert Decos digitale oplossingen voor documentmanagement, vergaderen en mobiliteit. Men wil mensen efficiënter en meer verbonden laten zijn en zo een bijdrage te leveren aan een schonere, minder verspillende maatschappij. Decos Information Solutions, een werkmaatschappij van Decos die werkt volgens de principes van zelfsturing, heeft de keuze gemaakt om tijdelijk de directie te versterken om haar doelstellingen te realiseren en om een volgende organisatie-ontwikkelstap te maken. 

Vraag

Aan Forzes wordt gevraagd om hen te ondersteunen bij een tijdelijke versterking van de directie om op die manier haar doelstellingen te realiseren,om een volgende organisatie-ontwikkelstap te maken en zelfsturing verder te implementeren

Inzet

Forzes leverde in 2015 en 2016 gedurende 10 maanden een interim operationele dicecteur om Decos te ondersteunen bij deze opgave.

Opbrengst

De manager heeft onder meer bijgedragen aan:

 • Realisatie van de financiële doelstellingen van de organisatie
 • Professionaliseren van het projectmanagement-team en het client support center
 • Advisering van de board over inrichting en besturing van de organisatie in bredere zin
 • Verder vormgeven en implementeren van een passende vorm van zelfsturing

Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak: verandermanagement

Interimmanagement van een griffieteam op weg naar flexibiliering door duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

Vraag

Het griffieteam van het LDCR int 170 miljoen aan griffierechten, beheert de rekening courant van advocaten en verwerkt declaraties van 250 deurwaarders. De financieel-adminstratieve wereld is in beweging en de afnemers stellen hoge eisen. Het MT ziet de potentie van de medewerkers en wil hen beter en meer resultaatgericht laten samenwerken. Het gaat om het opheffen en samenvoegen van drie secties tot één wendbaar team, onder andere door ontwikkelen van een strategie en veranderplan en een teamontwikkelingstraject gericht op samenwerking en resultaatgerichtheid. 

Inzet

Forzes ontwikkelde en begeleide dit team in haar ontwikkeling vanuit de operatie. Leren en presteren tijdens het werk stond centraal.

Opbrengst

In het 1,5 maanden durende traject zijn er duidelijke stappen gezet in de kwaliteit van processen en samenwerking. Er staat een team waar veiligheid, duurzame inzetbaarheid en samenwerking geborgd is en medewerkers weer plezier hebben in hun werk. Teamleden vonden werkend leren en lerend werken niet alleen productief én leerzaam, maar ook enorm leuk. Het MT was positief verrast door de opbrengst, het talenten en de energie van hun mensen die passen bij deze “parel” binnen de rechtspraak en rijksoverheid!.

Maatwerktrainingen

Opleiding en training blijven onmisbaar als het gaat om initiële overdracht of aanscherpen van kennis en vaardigheden. Veel Forzes adviseurs hebben hun strepen verdiend als trainer of opleidingskundige. En hoewel we een verschuiving zien van off-the-job, naar off-the job blijft die een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

Van korte workshop tot leergang. Op domeinen zoals projectmanagement, sales, accountmanagement, leiderschap, gespreksvoering, feeedback, vitaliteit, beoordeling, seectie, veranderkunde enzovoort. Veel elementen hebben we liggen, een intake bepaalt de mate van maatwerk.

Vragen, bel of mail met Evert Pruis, onze specialist

Ministerie van Justitie en veiligheid: programmamanagement landelijke implementatie rechtsbijstand ZSM

Veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend en efficiënt aanpakken. Die werkwijze staat centraal in het programma ZSM. Vanaf  2018 versterkt het ministerie de kwaliteit van de bijstand aan verdachten door te garanderen dat zij contact met een advocaat hebben, voordat zij door de politie worden verhoord. In de afgelopen jaren is toegewerkt naar een aanpak die recht doet aan de rechten van de verdachte en die past binnen het model van ZSM (snel, slim, samen, etc.).

Vraag

De opdracht omvat de realisatie van afspraken binnen de landelijke stuurgroep intensivering rechtsbijstand ZSM.In een interactief proces met de ketenpartners twee startregio’s doorontwikkelen en in acht regio’s de intensivering rechtsbijstand op ZSM implementeren. Het proces moet beheerst en controleerbaar zijn, maar er moeten ook snel (kleine) implementatie stappen gezet worden.Dat vraagt om een organische implementatiestrategie waarbij leren en verbeteren in de regio hand in hand gaan. De programmamanager faciliteert dat proces.

Inzet

Forzes levert deze programmamanager die in een interactief proces met ketenpartners zoals Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten en lokaal ook met de betrokken strafrechtadvocaten de implementatie per regio begeleidt.

Opbrengst

Voor 2019 is voorzien dat beide startregio’s zich blijvend ontwikkelen op deze intensivering en hun ervaringen en lessen delen met regio’s die de intensivering gaan implementeren. Eind 2019 zijn de tienregio’s gestart met de implementatie van de intensivering rechtsbijstand op ZSM. Aan het eind van het jaar zal de programmamanager zijn werk overdragen aan het programmateam waarin de ketenpartners zijn vertegenwoordigd opdat de verdere implementatie geborgd zal zijn.

Openbaar Ministerie Ressortsparket: interimmanager Legal Office

Het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden is in beweging en heeft behoefte aan tijdelijke capaciteit en aanvullende expertise op het gebied van verandermanagement en organisatieontwikkeling.

Vraag

Lever een interimmanager met deskundigheid op het gebied van organisatie-inrichting en -besturing, verandermanagement en organisatie- en teamontwikkeling. Zorg dat hij naast de dagelijkse aansturing werkt aan een aantal projecten en verbeterprocessen binnen het ressortsparket en tussen het ressortsparket en haar ketenpartners. Schenk aandacht aan de doorontwikkeling van deze functie. 

 Inzet

Forzes leverde in de periode 2017 - 2018 gedurende 12 maanden een interimmananager. 

Opbrengst

In deze interimrol heeft de manager onder meer bijgedragen aan:

 • Verbetering van de informatiedeling tussen eerste en tweede lijn van het Openbaar Ministerie
 • Vormgeven van werkwijze en verdeling van portefeuilles en specialismen
 • Optimalisatie van de jaarplanning, het roosterproces en de tooling daarvan
 • Begeleiding van het jaarplan 2018
 • Ontwerp en voorstel voor team- en organisatieontwikkeling
 • Ontwerp procesverbetering verkorting doorlooptijden
 • Digitale bestandenuitwisseling tussen ressortsparket en gerechtshoven