Skip to main content

Frank Goijarts

Als adviseur, ontwikkelaar, trainer en auteur help ik individuen, teams en organisaties om elkaar beter te verstaan, om te luisteren naar de vraag achter de vraag, om intrinsieke motivatie aan te boren door een resultaatgerichte dialoog op weg naar duurzame ontwikkeling en verandering.

Ik ben organisatiepsycholoog met focus op gedragsverandering in organisaties. Voorwaarde voor duurzaam verandering is dat individuen er zelf voor kiezen om te bewegen, omdat ze ruimte ervaren, omdat ze snappen waar het om gaat en omdat ze het zelfvertrouwen hebben om hun taken te vervullen. Mijn specialisme ligt in het verbinden van de harde en de zachte kant van veranderen, van de boven- en onderstroom, van beleid en theorie met resultaatgerichte actie op de werkvloer. Kortom ik werk graag waar ik "moeten" kan veranderen in "willen". Ik laat graag meer achter dan een factuur.

Ik vervul diverse rollen: adviseur, ontwerper en ontwikkelaar, auteur,  procesbegeleider, coachend sparringpartner, projectleider en trainer. Voorbeelden:

 • Adviseren over (gedrags-)verandering, ombuigen van overtuigingen en ineffectieve communicatiepatronen
 • Ontwikkelen en begeleiden van leer- en ontwikkeltrajecten
 • Individuele coaching off en on-the-job
 • Invoeren van beleid, ICT, werkwijzen, competentie- en prestatiemanagement en andere HRM-instrumenten
 • Inzetten van action learning en interactieve werkvormen bij doorlopend ontwikkelen op het werk
 • Ontwikkelen en schrijven van (creatief) materiaal voor voorlichting, training en prestatie-ondersteuning

Typisch Frank

Levendig | Enthousiast | Flexibel én vasthoudend | Creatief én pragmatisch | Taalgevoelig | Samenwerker | Resultaatgericht met gevoel voor humor | Onderweg begint de vakantie 

Expertise

 • Motiverende gespreksvoering; resultaatgerichte dialoog in organisaties
 • Werkend krijgen van (gedrags-)verandering
 • Coachen en trainen bij gedragsverandering en competenties
 • Assessment van talent
 • Performancemanagement
 • Communicatie in verandertrajecten
 • Schrijven en redigeren van educatief- en voorlichtingsmateriaal

Kwaliteiten

 • Analyseren en structureren
 • Associatief en conceptueel denken
 • Moeilijke dingen makkelijk maken (en soms andersom) 
 • Visie en strategie vertalen naar de praktijk
 • Door één deur met allerlei mensen

Ik ben gecertificeerd voor de Big Five Persoonlijkheidstest en Management Drives. Ik heb recent aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van storytelling, large scale interventies en intervisiebegeleiding. Ik ben auteur van diverse boeken op het gebied van performance- en competentiemanagement en motiverende gespreksvoering.