Skip to main content

Decos : interim operationeel directeur

Vanuit haar bijzondere kantoor in Noordwijk levert Decos digitale oplossingen voor documentmanagement, vergaderen en mobiliteit. Men wil mensen efficiënter en meer verbonden laten zijn en zo een bijdrage te leveren aan een schonere, minder verspillende maatschappij. Decos Information Solutions, een werkmaatschappij van Decos die werkt volgens de principes van zelfsturing, heeft de keuze gemaakt om tijdelijk de directie te versterken om haar doelstellingen te realiseren en om een volgende organisatie-ontwikkelstap te maken. 

Vraag

Aan Forzes wordt gevraagd om hen te ondersteunen bij een tijdelijke versterking van de directie om op die manier haar doelstellingen te realiseren,om een volgende organisatie-ontwikkelstap te maken en zelfsturing verder te implementeren

Inzet

Forzes leverde in 2015 en 2016 gedurende 10 maanden een interim operationele dicecteur om Decos te ondersteunen bij deze opgave.

Opbrengst

De manager heeft onder meer bijgedragen aan:

 • Realisatie van de financiële doelstellingen van de organisatie
 • Professionaliseren van het projectmanagement-team en het client support center
 • Advisering van de board over inrichting en besturing van de organisatie in bredere zin
 • Verder vormgeven en implementeren van een passende vorm van zelfsturing

Openbaar Ministerie Ressortsparket: interimmanager Legal Office

Het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden is in beweging en heeft behoefte aan tijdelijke capaciteit en aanvullende expertise op het gebied van verandermanagement en organisatieontwikkeling.

Vraag

Lever een interimmanager met deskundigheid op het gebied van organisatie-inrichting en -besturing, verandermanagement en organisatie- en teamontwikkeling. Zorg dat hij naast de dagelijkse aansturing werkt aan een aantal projecten en verbeterprocessen binnen het ressortsparket en tussen het ressortsparket en haar ketenpartners. Schenk aandacht aan de doorontwikkeling van deze functie. 

 Inzet

Forzes leverde in de periode 2017 - 2018 gedurende 12 maanden een interimmananager. 

Opbrengst

In deze interimrol heeft de manager onder meer bijgedragen aan:

 • Verbetering van de informatiedeling tussen eerste en tweede lijn van het Openbaar Ministerie
 • Vormgeven van werkwijze en verdeling van portefeuilles en specialismen
 • Optimalisatie van de jaarplanning, het roosterproces en de tooling daarvan
 • Begeleiding van het jaarplan 2018
 • Ontwerp en voorstel voor team- en organisatieontwikkeling
 • Ontwerp procesverbetering verkorting doorlooptijden
 • Digitale bestandenuitwisseling tussen ressortsparket en gerechtshoven

 

ProRail & NS: verbeterprogramma "Beter en Meer"

ProRail en NS voeren samen het verbeterprogramma "Beter en Meer" uit. Het uitgangspunt is dat het treinproduct  robuuster moet worden voordat de frequentie omhoog kan. Het eerste concrete resultaat voor de reziger is het hoogfrequent rijden op de lijn Amsterdam – Eindhoven. 

Vraag

Een onderdeel van de scope is het ontwerp van "vooraf gedefinieerde bijsturingsmaatregelen (VGB’s)". Prorail zoekt een verandercoach / teammanager die deze organisatie inricht. Het MT van ProRail en van NS legt heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de VGB maatregelen eenduidig bij ProRail.

 De totale opdracht bestaat uit de volgende delen die geïntegreerd zijn uitgevoerd voor maximaal resultaat:

 • Het inzetten van een blijvende verandering waardoor veranderen een onderdeel wordt van de dagelijkse operatie
 • Het integreren van drie teams in één team op één locatie om hiermee gezamenlijk invulling te geven aan de doelstellingen van de nieuwe VGB-beheer organisatie. (NS projecten team, NS -scenarioteam, ProRail beheer team)
 • Integreren werkzaamheden (afstoten/ hechten) Team NS-scenario-makers aan de definitieve VGB beheerorganisatie ProRail
 • Integratie werkzaamheden en werken op een nieuwe wijze conform de nieuwe uitgangspunten
 • Samenwerken in de 2de lijn i.p.v. de huidige 1e  lijn.
 • Bevorderen samenwerking met nieuwe afdeling Analyse & Evaluatie ProRail en andere ProRail afdelingen.
 • (Bege)leiden van de dagelijkse productie vanuit de rol van teammanager
 • Verbeteren van de samenwerking (verbinding) tussen de 3 teams en formatie vanuit de twee bedrijven tot één robuust team
 • Het ontwikkelingen van de talenten van de medewerker onderling en individueel
 • Vergroten van eigenaarschap en zelforganisatie en creëren van flow bij de medewerkers
 • Continu verbeteren van de werkprocessen daar waar noodzakelijk en mogelijk.
 • Creëren van een mindset waarbij verbeteren in de “genen” zit en dit continu waarneembaar is voor de eigen organisatie, collega’s en anderen in het OCCR

Inzet

Forzes ontwikkelde en begeleide dit team in haar ontwikkeling vanuit de operatie. De teams zijn samengevoegd, voor een aantal medewerkers is een traject doorlopen waarbij  ze zijn overgestapt van NS naar ProRail. Forzes speelde een rol bij de kennisdeling onderling en vanuit de projectgroep naar nieuwe staande organisatie. In het traject zijn veel verbeteringen gerealiseerd die zijn geborgd in het dagelijks werk in het team.

Opbrengst

Een team dat (weer) waardering en aandacht krijgt vanuit de directie en waar veiligheid en samenwerking geborgd zijn. Er is binnen ProRail een nieuwe robuuste VGB organisatie (1 organisatie op 1 locatie) neergezet. Medewerkers vanuit 5  regio’s zijn centraal zijn gaan werken in Utrecht en samen met de NS teams tot één ProRail team omgevormd. Het team genereert een andere dienstregeling die landelijk overzicht biedt bij verstroringen.