Skip to main content

ProRail & NS: verbeterprogramma "Beter en Meer"

ProRail en NS voeren samen het verbeterprogramma "Beter en Meer" uit. Het uitgangspunt is dat het treinproduct  robuuster moet worden voordat de frequentie omhoog kan. Het eerste concrete resultaat voor de reziger is het hoogfrequent rijden op de lijn Amsterdam – Eindhoven. 

Vraag

Een onderdeel van de scope is het ontwerp van "vooraf gedefinieerde bijsturingsmaatregelen (VGB’s)". Prorail zoekt een verandercoach / teammanager die deze organisatie inricht. Het MT van ProRail en van NS legt heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de VGB maatregelen eenduidig bij ProRail.

 De totale opdracht bestaat uit de volgende delen die geïntegreerd zijn uitgevoerd voor maximaal resultaat:

 • Het inzetten van een blijvende verandering waardoor veranderen een onderdeel wordt van de dagelijkse operatie
 • Het integreren van drie teams in één team op één locatie om hiermee gezamenlijk invulling te geven aan de doelstellingen van de nieuwe VGB-beheer organisatie. (NS projecten team, NS -scenarioteam, ProRail beheer team)
 • Integreren werkzaamheden (afstoten/ hechten) Team NS-scenario-makers aan de definitieve VGB beheerorganisatie ProRail
 • Integratie werkzaamheden en werken op een nieuwe wijze conform de nieuwe uitgangspunten
 • Samenwerken in de 2de lijn i.p.v. de huidige 1e  lijn.
 • Bevorderen samenwerking met nieuwe afdeling Analyse & Evaluatie ProRail en andere ProRail afdelingen.
 • (Bege)leiden van de dagelijkse productie vanuit de rol van teammanager
 • Verbeteren van de samenwerking (verbinding) tussen de 3 teams en formatie vanuit de twee bedrijven tot één robuust team
 • Het ontwikkelingen van de talenten van de medewerker onderling en individueel
 • Vergroten van eigenaarschap en zelforganisatie en creëren van flow bij de medewerkers
 • Continu verbeteren van de werkprocessen daar waar noodzakelijk en mogelijk.
 • Creëren van een mindset waarbij verbeteren in de “genen” zit en dit continu waarneembaar is voor de eigen organisatie, collega’s en anderen in het OCCR

Inzet

Forzes ontwikkelde en begeleide dit team in haar ontwikkeling vanuit de operatie. De teams zijn samengevoegd, voor een aantal medewerkers is een traject doorlopen waarbij  ze zijn overgestapt van NS naar ProRail. Forzes speelde een rol bij de kennisdeling onderling en vanuit de projectgroep naar nieuwe staande organisatie. In het traject zijn veel verbeteringen gerealiseerd die zijn geborgd in het dagelijks werk in het team.

Opbrengst

Een team dat (weer) waardering en aandacht krijgt vanuit de directie en waar veiligheid en samenwerking geborgd zijn. Er is binnen ProRail een nieuwe robuuste VGB organisatie (1 organisatie op 1 locatie) neergezet. Medewerkers vanuit 5  regio’s zijn centraal zijn gaan werken in Utrecht en samen met de NS teams tot één ProRail team omgevormd. Het team genereert een andere dienstregeling die landelijk overzicht biedt bij verstroringen.

teamontwikkeling, inrichting en besturing