Skip to main content

UWV SMZ: cultuurverandering "Gewoon doen!"

UWV Sociaal Medische Zaken (SMZ) Glederland wil aanscherping van houding en gedag vanuit het MT in de richting van resultaatverantwoordelijke teams.

Vraag

Help het MT bij een cultuuromslag richting resultaatgericht werken. Zorg in ieder geval voor bewustwording en voorbeeldgedrag vanuit staf en lijn.

Inzet

Forzes heeft in dit tweejarig project heel gericht de combinatie gezocht van de harde, resultaatgerichte, en de zachte kant, die gaat over onderliggende overtuigingen die de verandering stimuleren of juist belemmeren. Op centraal niveau zette een stuurgroep de grote lijnen uit en lokaal werden projectgroepen geveormd die ontwikkelactivitient ontplooiden, dicht op het werk. Het traject omvatte merdere interventies waaronder meerdere groepsbijeenkomsten.

Opbrengst

In 2 jaar is een enorm verschil gemaakt voor dit district. Zo zijn er grote stappen gemaakt in het laten functioneren van het managementteam als een resultaat verantwoordelijk team en trekken staf en lijn op de diverse locaties heel bewust samen op in het gesprek met de medewerkers wat meer duidelijkheid en daarmee rust geeft. Het MT kan zelf verder omdat het gedachtegoed stevig verankerd is in de nieuwe manier van werken.

organisatieontwikkeling