Skip to main content

Ministerie van Justitie en veiligheid: programmamanagement landelijke implementatie rechtsbijstand ZSM

Veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend en efficiënt aanpakken. Die werkwijze staat centraal in het programma ZSM. Vanaf  2018 versterkt het ministerie de kwaliteit van de bijstand aan verdachten door te garanderen dat zij contact met een advocaat hebben, voordat zij door de politie worden verhoord. In de afgelopen jaren is toegewerkt naar een aanpak die recht doet aan de rechten van de verdachte en die past binnen het model van ZSM (snel, slim, samen, etc.).

Vraag

De opdracht omvat de realisatie van afspraken binnen de landelijke stuurgroep intensivering rechtsbijstand ZSM.In een interactief proces met de ketenpartners twee startregio’s doorontwikkelen en in acht regio’s de intensivering rechtsbijstand op ZSM implementeren. Het proces moet beheerst en controleerbaar zijn, maar er moeten ook snel (kleine) implementatie stappen gezet worden.Dat vraagt om een organische implementatiestrategie waarbij leren en verbeteren in de regio hand in hand gaan. De programmamanager faciliteert dat proces.

Inzet

Forzes levert deze programmamanager die in een interactief proces met ketenpartners zoals Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten en lokaal ook met de betrokken strafrechtadvocaten de implementatie per regio begeleidt.

Opbrengst

Voor 2019 is voorzien dat beide startregio’s zich blijvend ontwikkelen op deze intensivering en hun ervaringen en lessen delen met regio’s die de intensivering gaan implementeren. Eind 2019 zijn de tienregio’s gestart met de implementatie van de intensivering rechtsbijstand op ZSM. Aan het eind van het jaar zal de programmamanager zijn werk overdragen aan het programmateam waarin de ketenpartners zijn vertegenwoordigd opdat de verdere implementatie geborgd zal zijn.

Wonen Limburg: SAP implementatie

Wonen Limburg  impementeer SAP software organisatiebreed. Een kleine groep van kerngebruikers met kennis van de operatie ondersteunt het projectteam met inrichten en testen. Het is ook deze groep die de ca. 250 collega's zal gaan voorbereiden op het gebruik van het systeem.