Skip to main content

Forzes komende jaren partner lerend veranderen Prorail

ProRail zocht middels een openbare aanbesteding een aantal vaste partners voor advies en maatwerk bij leer- en ontwikkel-vraagstukken bij de realisatie van haar strategie: “ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt”. Na een zinderende competitie mag Forzes vanaf 1 juli samen met Pragmavision-PAK, TWST en Pentascope de komende jaren ProRail ondersteunen bij trajecten en interventies rondom “Lerend veranderen”. Daar zijn we trots op. 

De aanbesteding was een pittig traject. Denk: 70 partijen op de informatiebijeenkomst, 37 aanbieders en uiteindelijk 9 pitches in de eindsprint. We kijken uit naar een opdracht die ons op het lijf geschreven is. Samen met de andere aanbieders en HRM,  L&D en leidinggevenden van ProRail zullen we hier de komende jaren met veel plezier de tanden in gaan zetten.

Forzes pakt deze geweldige opdracht de komende vier jaar op met een vast kernteam. Thelma Sweijen, Nicole Toorenaar, Sander Kamp, Jacco Westerbeek en Evert Pruis staan klaar om te helpen met analyse en advies. In de kern gaat het om het in co-creatie ontwikkelen en uitvoeren van (team-) interventies rondom geïntegreerd lerend veranderen binnen ProRail.

ProRail en Forzes trokken al een tijd naar tevredenheid op rondom losse opdrachten. Nu mogen we structureel helpen bij het versterken en inbedden van wendbaarheid en competenties als eigenaarschap, ontwikkel- en resultaatgerichtheid, en het versterken van lef en verbinding. De komende periode zal gevuld zijn met het inregelen van de structurele samenwerking.

Opdracht Forzes bij ProRail - contract tekenen

Prachtig Ontwikkelwerk en krachtig veranderwerk

Met haar slogan “prachtig ontwikkelwerk en krachtig veranderwerk” profileert Forzes al een tijd de integratie van ontwikkelen en veranderen. Het is precies op deze combinatie dat we volgens ProRail het verschil kunnen maken. Waar werken en leren elkaar raken, is er vrijwel altijd sprake van verandering. In een prestatiecultuur waar het primaire proces voorrang verdient, is het geen sinecure om werken en leren te integreren. De waan van de dag is weerbarstig en daar is niets mis mee vanuit de optiek dat treinen stipt, veilig en duurzaam moeten rijden.

Toch ligt er een enorme kans om leren en werken zo dichtbij te brengen dat ze vrijwel hetzelfde zijn. Geen verlet meer, bijvoorbeeld. En een directe kans om het geleerde toe te passen en aan den lijve terugkoppeling te krijgen over wat werkt en niet. Om in samenspraak met leidinggevenden waardering en feedback te krijgen en zo een leven lang leren niet als ‘moetje’, maar als verlangen te omarmen. Wat zou dit een impuls geven voor groeimindset en mobiliteit!

Leidinggevenden, collega’s, slimme leersystemen en beoordelingssystematieken: het is het georkestreerde samenspel van factoren zoals deze dt werkleren laat renderen. Dat samenspel is de kern van lerend veranderen en dat spel spelen we met liefde, passie en plezier.

ProRail logo 

Klik hieronder voor een korte introductievideo:

Hieronder vind je korte video’s over de visie van ProRail op de gewenst prestatie- en ontwikkelcultuur:

 

Wij gaan ervoor:

Thelma Sweijen
Nicole Toorenaar
Sander Kamp
Jacco Westerbeek
Evert Pruis